Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-15T17:55:58+01:00
I koalicja (1793 - 1797) - Anglia, Austria, Hiszpania, Holandia, Królestwo Nepalu, Parma, Państwo Kościelne, Portugalia, Prusy, Toskania
"Trójprzymierze" (1795) - Anglia, Austria, Rosja
II kolalicja (1798 - 1802) - Anglia, Austria, Królestwo Nepalu, Portugalia, Rosja, Turcja
III koalicja (1805) - Anglia, Austria, Neapol, Rosja, Szwecja
IV koalicja (1806 - 1807) - Anglia, Austria, Neapol, Rosja, Prusy, Szwecja
V koalicja (1809) - Anglia, Austria, Hiszpania, Portugalia
VI koalicja (1813) - Anglia, Austria, Prusy, Rosja, Szwecja

Wojny napoleońskie:

1792 - 1797
IV 1792 początek wojny; klęski Francji
VII 1792 Prusy przystąpiły do wojny z Francją
IX 1792 zwycięstwo Francji pod Valmy: zajęcie Belgii, terenów nad Renem, skąd Francuzi wycofali się w 1793 po zdradzie gen. Dumourieza
1793 pod wodzą Anglii zawiązała się I koalicja antyfrancuska
1794 - Francja zajęła Belgię, Holandię, Nadrenię
IV 1795 - pokój w Bazylei z Prusami: granica Francji na Renie
VII 1795 - pokój w Bazylei z Hiszpanią : do Francji włączono część wyspy San Domingo
1795 - pokój w Hadze z Holandią: włączenie Holandii do Francji jako Republiki Batawskiej
1796 - Francuzi dotarli do Czech, Monachium, zajęli Mediolan
Kampania włoska 1796 - 1797:
- skierowana przeciwko Austrii i jej sojusznikom (Królestwo Sardynii)
- celem - posiadłości austriackie na Płw. Apeńskim.
- bitwy: pod Lodi (V 1796) z Austrią; pod Aecole (15-17 XI 1796) z Austrią; nad jeziorem Garda (I 1797) z Austrią
- zdobycze: Piemont (IV 1796, Mediolan (V 1796, Wenecja (V 1797)
- układy i traktaty pokojowe: 1796 w Paryżu z Królestwem Sardynii (Francja uzyskuje Sabaudię i Niceę, na Królestwo Sardynii nałożono wysoką kontrybucję); 1797 pokój w Tolentino z papieżem Piusem VI (papież zrzeka się na rzecz Francji Awinionu i północnej części Państwa Kościelnego, na resztę Państwa Kościelnego nałożono wysoką kontrybucję); 18 IV 1797 układ w Loeben z Austrią (jako rekompensatę za ziemie, które utraciła Austria na terenie Włoch i Rzeszy otrzymuje ziemie Republiki Weneckiej bez wysp); 17 X 1797 pokój w Campo Formio z Austria (potwierdzenie traktatu w Loeben (do Francji przyłączono posiadłości Rzeszy leżące na zachód od Renu z wyjątkiem Kolonii, Belgię, Lombardię, a Austria otrzymuje Republikę Wenecką bez wysp na Morzu Jońskim, na miejscu Genui powstaje Republika Liguryjska zależna od Francji oraz powstaje Republika Cisalpińska)

1798 - 1802
Kampania egipska 1798 - 1799:
- skierowana przeciwko Anglii i II koalicji
- celem - opanowanie Egiptu i Bliskiego Wschodu, by zagrozić Anglikom w Indiach
- bitwy: 21 VII 1798 pod Piramidami z Egipcjanami i zajęcie Kairu; 1 VIII 1798 pod Abukirem - zniszczenie floty francuskiej przez admirała Horacego Nelsona; 1799 pod Tabor w Palestynie z Turcją
- zdobycze: Malta w 1798
- traktaty pokojowe nie zostały zawarte - Napoleon opuścił Egipt, by wziąść udział w przwrocie 18 brumaire'a 1799.
Wojny 1800 - 1804:
- skierowane przeciwko - II koalicji
- celem - opanowanie Włoch (tzw. II kampania włoska) i pokonanie II koalicji - przede wszystkim Austrii
- bitwy: 14 VII 1800 pod Marengo (przegrana przez napoleona); 3 XII 1800 pod Hohenlinden (zwycięstwo Francji z Austrią); 1801 kapitulacja armii francuskiej w Egipcie
- zdobycze: ponownie Francja opanowała Piemont, Lombardię, parmę, straciła jednak Maltę w 1800 na rzecz Anglii
- traktaty pokojowe: 9 II 1801 pokój w Luneville z Austrią (Ren granicą między Francją a Rzeszą, Wenecja pozostała przy Austrii; 25 III 1802 pokój w Amiens z Anglią (anglia uzyskała Cejlon, kosztem Holandii, Trynidad kosztem Hiszpanii, miała zwrócic Maltę zakonowi joannitów i pomóc przy transporcie wojsk francuskich z Egiptu, Francja zrzekła się praw do Egiptu i zobowiązała się wycofać z Państwa kościelnego i Królestwa Neapolu)

Kampania 1805
- skierowana przeciwko III koalicji
- celem - ostateczne pokonanie Austrii i Anglii (Napoleon planował desant na Wyspy Brytyjskie)
- bitwy: 15 X 1805 pod Ulm ( wygrana Francji z Austrią); 21 X 1805 pod Trafagarem (rozbicie floty francuskiej prze admirała Horacego Nelsona); 2 XII 1805 pod Austerliz "bitwa trzech cesarzy - Austrii, Rosji i Francji" (zwycięstwo Napoleona)
- traktaty pokojowe: 27 XII 1805 pokój w Preszburgu (Bratysławie) z Austrią (Francja uzyskała kosztem Austrii Wenecję, Istrię i Dalmację, Bawria zyskała kosztem Austrii Tyrol, jako rekompensatę Austia otrzymała ziemie Zakonu Krzyżackiego i księstwo salzburskie oraz Berchtesgaden, Napoleon zmienił układ sił w Rzeszy pozbawiając Austrię hegemonii na jej terenie czego wyrazem było utworzenie Związku Reńskiego 12 VII 1806, który wystąpił z Rzeszy 1 VIII 1806, a cesarz Franciszek II zrzekł się tytułu cesarza rzymskiego)

Kampania 1806 - 1807
- skierowana przeciwko IV koalicji
- celem - pokonanie Prus, które wystosowały do Napoleona ultimatum oraz blokada kontynentalna Anglii od 21 XI 1806
- bitwy: 14 X 1806 pod Jeną i Auerstendt ( pokonanie wojsk pruskich); 8 II 1807 pod Iławą z Prusami; 14 VI 1807 pod Friedlandem (klęska wojsk rosyjskich)
- zdobycze: zajęcie przez Francję całych Prus pod Niemen, w tym ziem polskich
- traktaty pokojowe: 7 VII 1807 pokój w Tylży z Rosją i z Prusami (Prusy utraciły na rzecz Francji ziemie na zachód od Łaby - powstało Królestwo Westfalii, ziemie II i III zaboru pruskiego - powstało Księstwo Warszawskie, Rosja uzyskała obwód białostocki a zrzekła sie Wysp Jońskich oraz zdobyczy na terenie Dalmacji i zobowiązała sie zerwać stosunki z Anglią i przyłączyć do blokady kontynentalnej)

Wojny 1808 - 1809
- skierowane przeciwko V koalicji, która pokrzyżowała plany Napoleona w Hiszpanii (powstanie) i Portugalii, a także zaatakowała Bawarię Wenecję i Księstwo Warszawskie
- celem - opanowanie sytuacji w Europie i przywrócenie statusu quo ant bellum
- bitwy: kapitulacja armii francuskiej w Portugalii (1808 - angielski korpus ekspedycyjny); 19 IV 1809 pod Raszynem między armią Księstwa Warszawskieg i a armią austriacką; 6 VI 1809 pod Wagram Napoleon pokonał armię austriacką
- traktaty pokojow: 14 X 1809 pokój w Schnburunn z Austrią (Austria utraciła ziemie III zaboru na rzecz Księstwa Warszawskiego oraz ziemie nad Adriatykiem - Tyrol, Krainę, Triest, Rosja uzyskała obwód tranopolski

Kampania rosyjska 1812 - 1813
- skierowana przeciwko Rosji
- celem zdobycie Cesarstwa Rosyjskiego
- bitwy: 17 VIII 1812 o Smoleńsk; 5-7 IX 1812 pod Borodino (bitwa nierozstrzygnięta); IX 1812 Napoleon zajmuje bez walki Moskwę; 19 X 1812 Napoleon nakazał odwrót; klęska resztek Wielkiej Armii przy przeprawie przez rzekę Berezynę
- traktaty pokojowe - nie zostały podpisane, kampania rosyjska przekształciła się w ogólnoeuropejską wojnę przeciwko napoleonowi i Francji

Kampania 1813 + 1814
- skierowana przeciwko VI koalicji
- cel - utrzymanie zdobytych terenów, a w ostateczności obrona granic Francji
- bitwy 21 VI 1813 pod Vittoria (zwycięstwo Wellingtona nad arią francuską, wycofującą się z Hiszpanii "bitwa narodów"); 16-19 V 1813 pod Lipskiem (największa klęska napoleona); 31 III 1814 kapitulacja Paryża
6 IV 1814 abdykacja Napoleona
- traktaty pokojowe: 30 V 1814 pokój w Paryżu między Francją, a Austrią, Rosją, Wielką Brytanią, Prusami (Francja zatrzyma granice z 1792 r. i jest zwolniona z odszkodowań wojennych: ostateczne warunki pokoju miały zostać ustalone na kongresie monarchów w Wiedniu - IX 1814)
- układ paryski podpisują: 8 VI - Szwecja, 12 VI - Portugalia, 20 VII Hiszpania
21 4 21