Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T20:43:23+01:00
Zad.7
a)
12+4x=15+3x
4x-3x=15-12
x=3
b)
NA 2 godziny
Oferta 1
koszty:
12+2*4=12+8=20

Oferta 2
koszty:
15+3*2=15+6=21

20<21
Odp. Oferta pierwsza jest korzystniejsza.

NA 5 godzin
Oferta 1
koszty:
12+4*5=12+20=32

Oferta 2
koszty:
15+3*5=15+15=30
32>30
Odp. Oferta druga jest korzystniejsza.

Zad.8
Liczba wszystkich głosów:16+4+20+10=50
Procent głosów oddanych na C.Jedyną:
16/50*100%=32%
Procent głosów oddanych na M. Trójniaka:
4/50*100%=8%

Zad.9
Niestety nie narysuję diagramu, lecz podam liczbę procent głosów oddanych na każdego kandydata i odpowiedni do niej
kąt jaki trzeba byłoby zaznaczyć na diagramie.

360°----- 100%
3,6°----- 1%

Liczba procent głosów oddanych na C. Jedyną:
32%------32*3,6°=115,2°
Liczba procent głosów oddanych na S. Wtórnego:
20/50*100%=40%
40%------40*3,6°=144°
Liczba procent głosów oddanych na M. Trójniaka:
8%--------8*3,6°=28,8°
Liczba procent głosów zapisanych jako "głosy nieważne":
10/50*100%=20%
20%-------20*3,6°=72°

Zad.10
Liczba głosów zdobytych przez M. Trójniaka: 4
Liczba głosów zdobytych przez S. Wtórnego: 20

20-4/20*100%
16/20*100%
80%
Odp.M. Trójniak zdobył o 80% mniej głosów niż S. Wtórny.

Zad.11
2000*6%=120(zł)
Odsetki po roku:120 zł
120*81%=97,2(zł)
Kwota, która pozostanie z odsetek po odprowadzeniu z nich podatku: 97,2 zł

2000+97,2=2097,2 (zł)

Odp.Odsetki po roku wyniosą 120 zł. Po odprowadzeniu z nich podatku w wysokości 19% pozostanie 97,2 zł. Ostatecznie po roku oszczędzania stan konta pana Piotra wyniesie 2097,2 zł.