Proszę o szybką odpowiedź potrzebne na jutro . Daje naj ! ;)
zad1
Suma miar kątów: wpisanego i środkowego opartych na tym samym łuku stanowi 60% miary kąta półpełnego. Oblicz miarę każdego z tych kątów.
Zad2
Suma miar kątów: wpisanego i środkowego, opartych na tym samym łuku jest o 40% większa od miary kąta prostego. Jaką miarę ma kąt środkowy, a jaką kąt wpisany?
zad3
Suma miar czterech kątów wpisanych i kąta środkowego opartych na tym samym łuku stanowi 7/8 miary kąta pełnego. Jaką miarę ma każdy kąt wpisany, a jaką środkowy?

2

Odpowiedzi

2010-01-14T20:53:58+01:00
1)x - miara kąta wpisanego
2x-miara środkowego
x+2x = 0,6*360
3x = 216
x =72-------tyle stopni ma wpisany
2x = 144------tyle stopni ma środkowy
2)
x+2x =1,4*90
3x = 126
x = 42--------tyle st.ma wpisany
2x = 84-------tyle st. ma środkowy
3)
x+x+x+x+2x=(7/8)*360
6x =315
x=52,5--------52 stopnie i 30 minut ma wpisany
2x =105-------tyle stopni ma środkowy.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-14T20:55:26+01:00
Zad1
kąt półpełny = 180 stopni
60% * 180 = (60/100) * (180/1) = (6/10) * (180/1) = (6/1) * (18/1) = 108 stopni
x - miara kąta wpisanego
2x - miara kąta środkowego
x + 2x = 108
3x = 108 /:3
x = 36 stopni

Kąt wpisany = 36 stopni
Kąt środkowy = 2 * 36 stopni = 72 stopnie

Zad2
Kat prosty = 90 stopni
40% * 90 stopni = (40/100) * (90/1) = (4/10) * (90/1) = (4/1) * (9/1) = (36/1) = 36 stopni
90 stopni + 36 stopni = 126 stopni
x - miara kąta wpisanego
2x - miara kąta środkowego
x + 2x = 126
3x = 126 /:3
x = 42 stopnie

Kąt wpisany = 42 stopnie
Kąt środkowy = 2 * 42 stopni = 84 stopnie

zad3
Kąt pełny = 360 stopni
(7/8) * 360 = (7/8) * (360/1) = (7/1) * (45/1) = 315 stopni
x - miara kąta wpisanego
2x - miara kąta środkowego
4x + 2x = 315
6x = 315 /:6
x = 52,5 stopnia

Kąt wpisany = 52,5 stopnia
Kąt środkowy = 2 * 52,5 stopnia = 105 stopni
1 5 1