Ile wynosi masa 1,02 * 10(24) cząsteczek wody.?
10(24)= 10 do potęgi 24.


Oblicz, jaką liczbę moli stanowi 6,5h cynku.


Jaką objętość w warunkach normalnych stanowi 8g wodoru cząsteczkowego.?

W jakiej objętości tlenu jest tyle samo cząsteczek, co w 1cm3 wodoru ( w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury). ?PILNE POTRZEBNE NA DZIŚ !!!!! nie koniecznie wszystkie . ile kto może ...

1

Odpowiedzi

2010-01-14T22:19:56+01:00
Ile wynosi masa 1,02 * 10²⁴ cząsteczek wody.

M(H₂O)=18 g/mol
1mol-----6,02*10²³
18g-----6,02*10²³
x---------1,02 * 10²⁴
x=18*1,02 * 10²⁴ /6,02*10²³=3,05*10=30,5g

Oblicz, jaką liczbę moli stanowi 6,5g cynku.
M(Zn)=65 g/mol
1mol----65g
x--------6,5g
x=1mol*6,5g/65g=0,1mola

Jaką objętość w warunkach normalnych stanowi 8g wodoru cząsteczkowego.?
M(H₂)=2 g/mol

1mol------2 g
22,4dm³--2g
x-----------8g
x=8g*22,4dm³/2g=89,6dm³


W jakiej objętości tlenu jest tyle samo cząsteczek, co w 1cm3 wodoru ( w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury). ?

W 1 dm³ (w warunkach normalnych) znajduje sie tyle samo cząstek jakiekolwiek gazu.
Więc 1 dm³ wodoru jest tyle samo cząsteczek co w 1 dm³ tlenu. I z tego wynika, że w 1cm³ wodoru jest tyle samo cząsteczek co w 1cm³ tlenu.