Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T20:46:24+01:00
Wartość historyczna każdego dokumentu pisanego zależy od czasu, kiedy ten dokument został zredagowany i od kwalifikacji jego autora. Wiemy, że autorzy Ewangelii byli naocznymi świadkami tych wydarzeń, które spisali, oraz odznaczali się wysokimi kwalifikacjami etycznymi. Dlatego nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że chcieli wprowadzić czytelników w błąd.

Są jednak tacy, którzy uważają, że autorzy w ogóle nie zamierzali opisywać wydarzeń historycznych, ale przekazali jedynie swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Owszem, przekazali również swoją wiarę, ale ta wiara była wynikiem przeżytych konkretnych faktów, wydarzeń. Ewangeliczne świadectwa o Jezusie są świadectwami ludzi, którzy wierzyli w Jezusa jako Chrystusa i Pana, którzy pokładali nadzieję w Nim jako Zbawicielu, czcili Go i kochali jako Boga. Nikt nie może oskarżać ich o ukrywanie swoich intencji. Oni wprost zaznaczają, że chcą przekazać nie tylko fakty, ale pragną dać świadectwo o swojej wierze, do której chcieliby również przygotować, przysposobić swoich czytelników. Inaczej mówiąc, zdając sobie sprawę z posiadania wielkiego dobra, jakim jest świadomość, że Panem ich życia jest Chrystus objawiający się im jako nieskończona miłość. To dobro, czyli świadomość faktu miłości Boga do człowieka chcą przekazać także innym. Tak np. św. Marek wprost zaznacza Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Natomiast św. Łukasz pisze: abyś mógł się przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono, a św. Jan tak kończy swoją Ewangelię: To zaś zapisano [chodzi o wydarzenia], abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w Imię Jego. To jest główny cel Ewangelii - przekazać wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara wynikająca z faktu historycznego istnienia Jezusa a nie z jakiejś ideologii. Ewangeliści chcą, na podstawie opisu faktów, przekonać nas, abyśmy mogli uwierzyć tak, jak oni uwierzyli. A więc cel Apostołów był jasny i wyraźnie w Ewangeliach zaznaczony. Słuchacze mają uwierzyć w oparciu o opisane fakty. Przypatrzmy się, w jaki sposób chcą ten cel osiągnąć.
1 5 1
2010-01-14T20:50:11+01:00
Ewangeliści byli świadkami życia Chrystusa. Ewangelia to właściwie część Biblii opisująca żywot Jezusa, mówi o jego Ziemskiej Ścieżce. Towarzyszyli mu w niemal każdej chwili. Nie pisali o czymś abstrakcyjnym dla nim, lecz o swoich własnych doświadczeniach. Z tego właśnie powodu ich przekazy są w pełni wiarygodne i nie powinny wzbudzać jakichkolwiek podejrzeń o. Autorzy Ewangelii przekazują nam prawdę o Chrystusie w opowieściach, opisywanych w najdrobniejszych szczegółach o tym co robił. Bardzo często właśnie czterej święci: Jan, Mateusz, Łukasz, Marek przytaczają przypowieści, którymi Jezus nauczał. To one są świadectwem naszego Zbawiciela. Opisują oni wszystkie cuda przez Niego dokonane. Dowiadujemy się od nich praktycznie wszystkiego od samego poczęcia Chrystusa do jego Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia. Styl, w jakim są one pisane jest łatwy i zrozumiały dla każdego czytelnika, po to by prawda o życiu Naszego Zbawiciela była jasna i nie miała tajemnic przed nikim.
1 5 1
2010-01-14T21:27:45+01:00
Autorzy Ewangelii przekazali nam prawde o Chrystusie na różne sposoby.
Opisywali życie Jezusa. W Ewangeliach zawarli m.in. treść przekazywanych przez Chrysusa przypowieści. Odkąd stali się uczniami Jezusa pisali o wszyskich ważniejszych wydarzeniach w jego życiu. Każdy z ewangelistów pisał w inny sposób. Są wydarzenia, które opisali w inny sposób. Praktycznie całe życie Jezusa poznajemy dzięki nim. Marek, Łukasz i Mateusz dokonali wielkiej rzeczy. Mamy możliwość śledzenia całego nauczania Chrysusa dzięki tym 4 jego uczniom.
1 5 1