Trzeba napisać list formalny:
Amerykańska organizacja szuka młodych ludzi chętnych do podjęcia pracy na obozie młodzieżowym w USA podczas wakacji. Napisz list do organizatorów obozu, w którym:
-poinformujesz skąd i kiedy dowiedzia-eś/aś się o tej ofercie,
-napiszesz, jakie dwa rodzaje pracy chciał-byś/abyś wykonywać,
-podasz, jakie masz doświadczenie i umiejętności,
-poprosisz o przesłanie dodatkowych informacji o warunkach zakwaterowania i wyżywienia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T21:43:27+01:00
Dear Sir/Madame,
I am writing with regard to your advertisement in newspaper. I heard about it from my teacher yesterday morning.
I would like to have two works: mental work and physical work. I could work as a cook, because I like cooking. I can also be a translator, because I know English very well.
Last year I was in a course of cooking and I have been working in restaurant as a waiter. Beside, I can washing dishes and cleaning. Except that, I have been learning English for 12 years and I think my English is advanced.
I would be greatful if you could send me some informations about my lodging and alimentation.
I look forward to hearing from you.
Yours faithfully,