1.Podaj treść prawa Avogadro
2.Jakie substancje trzeba wprowadzić do wody aby otrzymać
a) kwas solny b)wodę sodową c)kwas siarkowy /VI/ d) zasadę sodową ?
3.Tlenek dwuwartościowego pierwiastka ma masę cząsteczkową 56u, w reakcji z wodą daje związek, który barwi fenoloftaleinę na malinowo. Ustal wzór tlenku, podaj jego nazwę, napisz równanie reakcji, o której mowa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T19:46:24+01:00
1.Różne objętości różnych gazów w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury zawierają jednakową liczbę cząsteczek.

2.a) HCl (gazowe) -> HCl pod wpływem wody
b) CO2 + H2O -> CO2 * H2O
c) SO3 + H2O -> H2SO4
d) 2 NaOH + H2O -> 2 NaOH

3. MO + H2O -> M(OH)2
Tlen ma 16u, więc gdy odejmiemy od 56u mamy liczbę, którą sprawdzamy w układzie okresowym...
56 - 16 = 40 czyli to wapń Ca

CaO + H2O -> Ca(OH)2 wodorotlenek wapnia