rozwiąż nierówności: b) 5-4x pod kreską ułamkową -3 ≥ 3x-5 pod kreską ułamkową 9 c)3x+5 pod kreską 8 - x+7 pod kreską 2 > 3 d) 6 -2x pod kreską 5 ≤ 3x+2 pod kreską -2 e)⅔(2-x)-½(2x+5)≥5/6(-x-3) f) (3-2x)(3+2x)≥(4x+1)(2-x)

1

Odpowiedzi

2009-09-27T21:08:50+02:00
B)
5-4x pod kreską ułamkową -3 ≥ 3x-5 pod kreską ułamkową 9
5-9 pod kreską ułamkową -3+5 ≥ 3x pod kreską ułamkową 4x
-4 pod kreską ułamkową 2 ≥ 0,75x |*100
-200 ≥ 75x |:75
(minus do całego ułamka)200 pod kreską ułamkową 75 ≥ x
-2 50/75 ≥ x
-2 2/3 ≥ x
odp. x jest większe lub równe -2 2/3.

c)
3x+5 pod kreską 8 - x+7 pod kreską 2 > 3
2x-2 pod kreską 6 > 3
2x > 3-6 pod kreską 2
2x > -3 pod kreską 2
2x > - 1,5 |:2
x > -0.75
odp. x jest większe od -0.75

d)
6 -2x pod kreską 5 ≤ 3x+2 pod kreską -2
6+2 pod kreską 5-2 ≤ 3x pod kreską 2x
4 pod kreską 3 ≤ 3x pod kreską 2x |: 3/2
8/9 ≤ x
odp. x jest większe lub równe 8/9

e)
⅔(2-x) - ½(2x+5) ≥ 5/6(-x-3)
(⅔ * 2 - ⅔x) - (½ * 2x + ½ * 5) ≥ (5/6 * -x) - (5/6 * 3)
4/3 - ⅔x - x + 2½ ≥ -5/6 x - 5/2
3 5/6 - 1⅔x ≥ -5/6 x - 2½
-1⅔x + 5/6 x ≥ -2½ - 3 5/6
-5/6 x ≥ -6⅓ |: -5/6
x ≥ -7⅖
odp. x jest większe lub równe -7⅖

f)
(3-2x)(3+2x) ≥ (4x+1)(2-x)
3-2x * 3+2x ≥ 4x+1 * 2-x
9 - 4x ≥ -4x + 2
-4x + 4x ≥ 2-9
0x ≥ -7

wydaje mi się, że tak powinno być :D :]
1 4 1