Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T15:32:49+01:00
Stefan Batory [1533-1586]-książe Siedmiogrodu od 1571,król Polski od 1576, ożeniony z Anną Jagiellonką,królową ploską;w 1577 wojna z Gdańskiem;1578-1582 wojna z Moskwą o Inflanty,które ponownie przyłączył do Polski [rozwjm w Jamie Zapolskim].Reformy w systemie sądownictwa,w 1578 utworzenie Trybunału Koronnego,w 1581 Litewskiego.Silne rządy króla Batorego skierowane przeciw wszechwładzy magnackiej,podniósł jezuickie kolegium w Wilnie do rangi Akademii w 1579,zwolennik tolerancji religijnej.