Odpowiedzi

2010-01-14T21:05:29+01:00
Afryka wyróżnia się wśród kontynentów ciekawym położeniem. Jej środkowa część przecina równik, a północne i południowe krańce lądu sięgają umiarkowanych szerokości geograficznych. Położenie 4/5 powierzchni Afryki w strefie międzyzwrotnikowej wywiera duży wpływ na środowisko przyrodnicze. Cały kontynent posiada klimat gorący lub ciepły z wyjątkiem niewielkich obszarów wysoko wzniesionych. Dla przyrody i gospodarki człowieka zasadnicze znaczenie ma występująca tu okresowość zjawisk polegająca na występowaniu pór suchych i deszczowych. W ukształtowaniu powierzchni dominują wyżyny, zajmują bowiem 70% obszaru kontynentu. Na północnym zachodzie występują młode góry fałdowe –Atlas, a we wnętrzu kontynentu i na jego południu stare górotwory. We wschodniej części Afryki występuje rozległa Wyżyna Abisyńska i Wyżyna Wschodnioafrykańska, a w obrębie tej ostatniej wulkaniczne góry Kilimandżaro i Kenii. Wskutek kotlinowej budowy Afryki, na lądzie tym wytworzyły się duże systemy rzeczne Nilu, Nigru, Kongo, Zambezi , bądź też rozległe obszary bezodpływowe. Wody podziemne występują w rozległych basenach artezyjskich. Na dnie rowów tektonicznych leżą głębokie jeziora: Tanganika, Niasa, Alberta. Dno Kotliny Wschodnioafrykańskiej wypełnia największe na kontynencie i trzecie co do wielkości w świecie Jezioro Wiktorii.

Kontynent afrykański cechuje niska gęstość zaludnienia, na co wpłynęło szereg czynników zarówno naturalnych jak i historycznych. Ludność Afryki wykazuje wielkie zróżnicowanie pod względem rasowym, etnicznym, językowym i wyznaniowym. Na podstawie dominującego w poszczególnych państwach języka lub też charakterystycznego dla nich składu rasowego wyróżnić można: Afrykę arabską; Afrykę czarną; kraje „rogu” afrykańskiego zamieszkane przez zróżnicowane rasowo ludy kuszycko-semickie; Madagaskar; Republikę Południowej Afryki i Namibię. Zmiany polityczne w Afryce zwłaszcza po II wojnie światowej doprowadziły do powstania 54 niepodległych państw.
8 4 8
2010-01-14T21:44:38+01:00
Azja to największy kontynent. Zajmujący 29,8 % powierzchni lądów. Jego średnia wysokość to 987 m n.p.m.
1. Geologia i tektonika
Półnicna częśc Azji to obszary utworzonew erze prekambryjskiej (tarcze i platformy) W czasie orogenezy kaledońskiej zostały utworzone góry Ajtaj i sajany. W orogenezie hercyńskeij powstały góry Tien-schan. Najmłodsze obszary to obszary orogenezy alpelskiej. To obszar południowy( z wyjątkiem półwyspu Indyjskiego).
2. Klimat
temperatury są bardzo zróżnicowane. Latem w okolicach zwrotnika raka jest 20-30 stopni celcjusza. Im dalej tym temperatury są niższe. Zimą najchłodniej jest na Syberii -50 stopni celcjusza. Na terenie rosji mamy najwiksze anplitudt średnich miesięcznych temperatur powietrza nawet do 70 stopni.
2 5 2