Na podstawie poniższych danych ustal wynik netto w przedsiębiorstwie handlowym:oraz wyznacz operacje gospodarcze,które z nich to składniki bilansu itp.


1.Przychody ze sprzedaży towarów - 124 000
2.Wynagrodzenia pracowników sklepu - 9 200
3.Faktura za remont magazynu towarów - 3 000
4.Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu - 82 000
5.Ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę - 2 500
6.Delegacja służbowa kierownika sklepu - 560
7.Należności od odbiorców - 9 500
8.Umorzenie i amortyzacja budynku i wyposażenia magazynu - 1 200
9.Kredyt bankowy długoterminowy - 25 000
10.Przedawnione zobowiązania - 3 500
11.Wartość bieżąca sprzedanego samochodu - 8 400
12.Wartość sprzedażna ( fakturowana) samochodu - 10 400
13.Zapłacone odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego - 2 000
Podatek dochodowy wynosi 19 %


Na podstawie poniższych danych ustal wynik netto w przedsiębiorstwie handlowym:


1.Przychody ze sprzedaży towarów - 224 000
2.Wynagrodzenia pracowników sklepu - 12 200
3.Faktura za transport towarów do odbiorcy - 1 500
4.Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu - 145 000
5.Ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę - 2 500
6.Zużycie opakowań - 860
7.Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego- 9 500
8.Zapłacona faktura za energię elektryczną - 1 000
9.Udziały w obcej spółce - 24 000

10.Przedawnione należności - 3 500
11.Zniszczone towary na skutek pożaru magazynu - 8 400
12.Otrzymane odszkodowanie za zwłokę w dostawie towarów - 400
13.Otrzymane odsetki od lokat bankowych- 2 000
Podatek dochodowy wynosi 19 %

1

Odpowiedzi

2010-01-14T23:26:30+01:00
Opcja I (124000-9200-3000-2500-560+9500-1200-25000-3500-8400+10400-2000)
=88540-podatek dochodowy19% (wynik brutto)
=88540/1,19
=74403zł 36gr. (wynik netto)

Opcja II

(224000-12200-1500-2500-860-9500-1000+24000-3500-8400+400+2000)
=210940-podatek dochodowy 19% (wynik brutto)
=210940/1,19
=177260zł 50gr. (wynik netto)
Mam nadzieję że nie pomyliłem się gdzieś w tych rachunkach :)
Pzdr.