Odpowiedzi

2009-09-27T19:55:26+02:00
A)3¹⁵ × 3³=3¹⁸
b)7¹² : 7³=7[do9]
c)(4⁵)³=4[do15]
d)13² : 13⁵=13[do-3]
e)(4²)⁻³=4[do-6]
f)5⁷ × 3⁷=15[do7]
g)(2⁻⁸)³=2[do-24]
h)17⁶ : 17⁻³=17[do9]
i)15⁻³ : 15⁻⁷15[do4]
j)6⁻⁵ : 6⁻²=6[do-3]
k)(8⁻³)⁻²8[do6]
l)6⁻³ : 2⁻³=3[do-3]
2009-09-27T20:00:54+02:00
A)jak mnozysz to dodajesz potegi 3¹⁵ × 3³ = 3^18
b)jak dzielisz to dodajesz potegi 7¹² : 7³ = 7^9
c)(4⁵)³ = 4^15
d)13² : 13⁵ = 13^-3=(1/13)^3
e)(4²)⁻³ = 4^-6=(1/4)^6
f)5⁷ × 3⁷ = 15⁷
g)(2⁻⁸)³ = 2^-24=(1/2)^24
h)17⁶ : 17⁻³ = 17^9
i)15⁻³ : 15⁻⁷ = 15^4
j)6⁻⁵ : 6⁻² = 6^-3= (1/6)^3-1/216
k)(8⁻³)⁻² = 8^6
l)6⁻³ : 2⁻³ = 3^-3=(1/3)^3=1/27