Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T21:40:33+01:00
1620 bitwa pod cecorą przegrana polski zginal wodz St.żólkiewski
1621 bitwa pod chocimiem dowodca byl jan karol chodkiewicz.turcy nie zdobyli chocimia pokoj na 50lat
1672 haniebny traktat w buczaczu.utracono podole , czesc ukrainy , w.kijowskiego, braclawszczyzny, polska musiala placic haracz
1673-bitwa pod chocimiem . jan sobieski zwyciestwo polski
1683- odsiecz wiedenska (12 wrzesnia) krol jan III sobieski jedzie z odsiedcza austriakom , rozgromil turkow
1683 (pazdziernik) ostatnhi raz pokonano turkow pod parkanami
1699-pokoj w karłowicach.
odzyskano podole kamieniec podolski i ukaine prawobrzezną

pozdrawiam ! :-)
14 4 14
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-14T22:02:10+01:00
Wojny polsko-tureckie w XVII w.
1. Stosunki polsko-tureckie w I połowie XVII w.
Zygmunt III Waza (1587-1632) - Osman (1618-1622)
a) przyczyny wojen polsko-tureckich:
- napady kozackie na ziemie turecki,
- najazdy tatarskie na Rzeczpospolitą,
- wtrącanie się magnatów polskich w wewnętrzne sprawy tureckich księstw lennych : Mołdawii i Wołoszczyzny,
- udzielanie pomocy buntującym się przeciwko Turcji władcom Siedmiogrodu,
- wyprawa Lisowczyków (pierwsza odsiecz Wiednia) w 1619 r.
b) wojna chocimska 1620 - 1621
1620 - wyprawa hetmana Stanisława Żółkiewskiego do Mołdawii w 1620 roku miała uprzedzić uderzenie wojsk tureckich. Zakończyła się klęską wojsk koronnych pod Cecorą,
1621 - wyprawa turecka na Rzeczpospolitą - wojska polskie przez kilka miesięcy broniły się w obozie warownym pod twierdzą Chocim,
1621 - pokój chocimski - granicą polsko-turecką rzeka Dniestr, Tatarom nie wolno napadać na ziemie Rzeczpospolitej, a Kozakom na ziemie tureckie (odpowiedzialność za tę część traktatu wzięli na siebie obydwaj władcy), co roku Polska będzie wypłacała "upominki" dla chana tatarskiego, a ten w zamian za to będzie wspomagał Rzeczpospolitą w wojnach z jej wrogami

2. Stosunki polsko-tureckie w II połowie XVII w.
Michał Korybut Wiśniowiecki (1669 - 1673) - Mehmed IV (1648-1687)
a) przyczyny wojny - chęć poszerzenia terytorium Turcji o południowo-wschodnie ziemie osłabionej Rzeczpospolitej,
b) I etap - 1672-1676
- zajęcie przez Turcję Kamieńca Podolskiego (twierdza), Podola, Kijowszczyzny i Bracławszczyzny (Ukraina)
- 1672 - rozejm w Buczaczu - Turcja uzyskała Podole z Kamieńcem Podlaskim, część Kijowszczyzny, Bracławszczyzny, Rzeczpospolita była zobowiązana do płacenia haraczu. Traktat nie został ratyfikowany przez sejm
- 1673 - Jan Sobieski odnosi zwycięstwo pod Chocimiem
- 1674 - Jan Sobieski wybrany na króla Rzeczpospolitej
Jan Sobieski (1647-1696)
- 1676 - traktat w Żórawnie - Turcji przypadło Podole z Kamieńcem lecz reszta ziem wróciła do Rzeczpospolitej. Turcja zrezygnowała z haraczu
c) II etap - 1683 - 1699
- 1683 - zerwanie traktatu z Francja z 1675 r. i zawarcie sojuszu z Habsburgami - sygnatariusze mieli udzielić sobie pomocy w przypadku wojny z Turcją
- 1683 - odsiecz Wiednia - wielkie zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad Kara Mustafą utrwaliło sławę polskiego oręża, lecz nie przyniosło wymiernych korzyści, o czym świadczą postanowienia w Karłowicach
- 1699 - pokój w Karłowicach - do Rzeczpospolitej powróciło Podole i Ukraina
18 4 18