1.Napisz , który ze sposobów wyrażania jednomyślności jest dla ciebie najważniejsze.Uzasadnij swoją odpowiedz.
2.Znając tęsknoty Jezusa, wyjaśnij stwierdzenie Alberta Einsteina : Przyszłość należy do wyobraźni.
3.Napisz czym charakteryzuje sie postępowanie ludzi którzy mają nadzieje.
4.Opisz znany ci przykład osoby ufającej ( do 6 zdań nie mniej niz 5)
5.Napisz swój przepis na posłuszeństwo Boga ( Ok.15 zdań nie mniej niż 13)
6. Dokończ zdanie: DUCH ŚWIĘTY JEST ŹRÓDŁEM OŻYWIAJĄCYM KOŚCIÓŁ to znaczy...
7.Ułóż modlitwe w której wyrazisz wdzięczność duchowi swietemu za kościół.
8.Ducha Świętego nazywamy Nauczycielem Kościoła, poniewaz ... dokończ zdanie.
9.Napisz kto dziś jest następcą sw. piotra i realizuje jego zadania w kościele.
10. Napisz list do siebie : co sprawia ci największą trudność w przyznawaniu sie do błędów.Jak najdłużej!
11. Napisz w jaki sposób duch swiety działa w eucharystii i jakie ma to znaczeie dla wierzących.
12.Napisz co ci utrudnia uczestniczenie we mszy św.
13.Co to znaczy byc dzieckiem bozym.
14.W jaki sposób w codziennym zyciu moge upodobnic sie do jezusa?

Prosze o wszystkie odpowiedzi daje wszystkie punkty co mam!
SZYBKO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi