Na prostokącie trawniku o wymaiarch 4m x 6 m na sodki jednakowej odległości 50 cm od każdego z boków wykonano prostokątną rabatę kwiatową ?
Jaką powierzchnie obsadzono kwiatami ? .

Pole trójkąta jest równe 24 000 cm ² Jeden z boków trójkąta ma 15 dm.
Oblicz w metrach wysokość trójkąta poprowadzoną na ten bok .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T22:04:39+01:00
Zad 1
a = 4 m
b = 6m
Rabata ma boki
a₁= 4 - 2 * 0,5m = 4 - 1 = 3m
b₁ = 6 - 2 * 0,5m = 5m
Pole rabaty
P = 3m * 5 m = 15m²

Zad 2
a = 15 dm = 1,5 m
P = 24 000cm² = 2,4m²
1/2 * 1,5m* h = 2,4m²
0,75m * h = 2,4m²
h = 2,4 m² :0, 75m
h = 3,2m

Odp Wysokośc wynosi 3,2m