Ciało poruszając się ze stałym przyspieszeniem od stanu spoczynku w pierwszej sekundzie ruchu przebyło drogę 30cm. Oblicz, ile wyniosły drogi przebyte przez to ciało w 3 i 5 sekundzie ruchu.

Odpowiedz: w 3s=150cm w 5s=270cm
Tylko chce wiedzieć jak to obliczyc

1

Odpowiedzi

2010-01-14T23:46:23+01:00
Rozwiązanie:
Dane:
s=30[cm]=0,3[m],obliczamy wartość przyśpieszenia a;
a=2s/t2,dla t=1[s],a=(2*0,3)/1do2=0,6[m/s2],
droga przebyta w 3[s] jest równa:droga po 3[s] s3 odjąć droga po [s] s2,liczymy s3=(0,6*3do2)/2=(0,6*9)/2=2,7[m],
liczymy drogę op 2[s],s2=(0,6*4)/2=1,2[m],droga w 3[s] jest równa s3-s2=2,7-1,2=1,5[m]=150[cm]

droga w 5[s] równa jest droga po 5[s] s5 odjąć droga po 4[s] s4,
obliczamy drogę po 5[s] s5=(0,6*5do2)/2=(0,6*25)/2=7,5[m],
droga po 4[s]=(0,6*4do2)/2 to s4=(0,6*16)/2=4,8[m],obliczamy drogę w 5[s]:s5-s4=7,5-4,8=2,7[m]=270[cm]
Odp:Ciało przebyło w 5[s] s5=270[cm] a w 3[s] s3=150[cm]