Wipisz liczby, przez które należy pomnozyc rownania, aby skorzystac z metody przeciwnych wspolczynnikow ;

a] {3x-6y=4/* [ .. ]
{2x-2y=1/* [ .. ]

b] {5x-(3/4y) = 6/ * [ .. ]
{4x-6y=7/* [ ;; ]

c] {5x-2y=1/* [ .. ]
{7x+3y= 9 / * [ .. ]

d] {12x-(3/4y)=-3/* [ .. ]
{8x+(5/6y) = 7 / [ .. ]

przeksztalc rownania ukladu .
i oznacz czy jest sprzeczny , nieoznaczony , oznaczony.
a] {-2x+y=-1
{2x-y=4

b] { -x + 2y =4
{2x-y =4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T22:43:31+01:00
A){3x-6y=4/*2
{2x-2y=1/*(-3)
6x-12y=8
-6x+6y=-3
b)5x-3/4y=6/*4
4x-6y=7/*(-5)
20x-3=24
-20x+30y=-35
c)5x-2y=1/*3
7x+3y=9/*2
15x-6y=3
14x+6y=18
d)12x-3/4=-3/*(-2)
8x+5/6y=7/*3
-24x+1 1/2=6
24x+2 1/2y=21

Sory ale w dalszej części Ci już nie pomogę:)