Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T22:02:37+01:00
Plan "Burza" został opracowany przez Armie Krajową miał on na celu powszechne powstanie w chwili największego osłabienia Niemiec (na całym terenie polski oprocz Warszawy).
Plan zostaje zaakceptowany, jednkże nie powiódł się, dlaczego ? otóż:
-nastąpiła zbyt szybka ofensywa Radziecka i plan mógł byc zrealizowany tylko na wschodzie (czyli tereny Wileńszczyzny)
W lutym 1944r. plan zostaje zmodyfikowany: żołnierze AK walczą z Niemcami a po ich pokonaniu występują w roli gospodarza dla Armi Czerwonej
Armia Czerwona jednak wykorzystała ten fakt do likwidacji Armi Krajowej.
Luty 1944r -> Kolejna zmiana w planie: walka z Niemcami ale po ich pokonaniu pozostanie w konspiracji

Przyczyny wybuchu powstania warszawskiego:
-nie zrealizowano planu "burza"
-do lini wisły zbliżył się front Białoruski i Ukraiński
-została wyzwolona połowa ziem polskich, powstaje PKWN który głosi że jest jedynym rządem, od teraz jest to walka o władzę