1. Napisz ogłoszenie o planowanej wyprawie kajakowej. Zamieść w nim informacje na temat terminu, organizatora i uczestników. Napisz jakie warunki (fizyczne i psychiczne powinni spełniać uczestnicy wyprawy.

2.W imieniu króla Artura napisz ogłoszenie o mającym się odbyć zaprzysiężeniu nowych rycerzy Okrągłego stołu. Podaj czas i miejsce uroczystości, jej cel i charakter. Uwzględnij jeszcze co najmniej jedną informację , którą powinni znać uczestnicy tej uroczystości. Nie zapomnij o podpisie i odpowiednim układzie graficznym swojego tekstu.

1

Odpowiedzi

2010-01-14T22:24:25+01:00
OGŁOSZENIE
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w wieku od 12 lat na wyprawę kajakową, która odbędzie się 14 lutego. Wyjazd spod Urzędu Miasta i Gminy o godz. 9.00. Koszty wycieczki wynoszą 52 zł. Uczestnik wycieczki musi czuć sie na siłach pod względem fizycznym i być zdrowym psychicznie. Zapisy przyjmujemy w Urzędzie Miasta i Gminy, Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum Gminnego do 10 lutego. Zapraszamy!
Rada Miasta


OGŁOSZENIE
Mam zaszczyt zaprosić wszystkich poddanych na uroczystosć zaprzysiężenia nowych rycerzy Okrągłego Stołu, które odbędzie się 12 marca na dziedzińcu pałacowym o godz. 15.15. Celem uroczystości o charakterze religijnym jest zaangażowanie poddanych w życie rycerskie naszego miasta. Strój dowolny.
Król Artur
43 3 43
Moja pani mówi ze w ogłoszeniu nigdy nie może pojawić się słowo "zapraszam" bo ogłoszenie zmieni się w zaproszenie.
Komentarz został usunięty