Odpowiedzi

2010-01-15T09:32:10+01:00
Dane.
mr=500[g],
Cp1=70%,
Szukamy:ms?
Wzór: ms=(Cp1*mr)/100%, to ms=(70*500)/100=350[g] alkoholu,
350[g]alkoholu - 100%
x[g]alkoholu - 95,6% , rozwiązujemy proporcję,mnożąc na krzyż,
x=334,6[g]alkoholu,masa H2O jest równa:mw=mr-ms,
mw=500-334,6=165,4[g]H2O
Odp.Należy wziąć 334,6[g]alkoholu i 165,4[g] H2O