Odpowiedzi

2010-01-14T22:06:07+01:00
(NH₄)₂CO³
masa N*2 = 14u*2 = 28u
H*8 = 1u*8 = 8u
C*1 = 12u*1 = 12u
O*3 = 16u*3 = 48u
cała masa cząsteczkowa to 28+8+12+48 = 96u

Mg₃(PO₄)₂
Mg*3 = 24u*3 = 72u
P*2 = 31u*2 = 62u
O*8 = 16u*8 = 128u
cała masa cząsteczkowa to 72+62+128 = 262u
2010-01-14T22:07:10+01:00
M[(NH₄)₂CO₃]=2*14u+8*1u+12u+3*16u=96u
m[Mg₃(PO₄)₂]=3*24u+2*31u+8*16u=262u
2010-01-14T22:07:26+01:00
(NH₄)₂CO³

m = 2 * 14 + 8 *1 + 12 + 3 * 16 = 28 + 8 + 12 + 48 = 96 u

Mg₃(PO₄)₂

m = 3 * 24 + 2 * 31 + 8 * 16 = 72 + 62 + 128= 262 u