Pole dwóch trójkątów są rówe. Podstawa jednego z nich ma długość 26,6cm
a wysokośc (15, i 1 -3 w ułamku zwykłym)
Wysokośc drugiego trojkata jest równa (26, i 3 -5 w ułamku zwykłym) jaka dlugosc ma podstawa drugiego trojkata? Czy te trojkaty są przystające

1

Odpowiedzi

2010-01-15T00:58:01+01:00
Pole 1Δ=½ah=½×26,6×15⅓
pole=13³/₁₀×⁴⁶/₃
pole=203¹⁴/₁₅

pole 2Δ=½ah
203¹⁴/₁₅=½×a×26⅗
a=203¹⁴/₁₅:¹³³/₁₀
a=³⁰⁵⁹/₁₅×¹⁰/₁₃₃
a=⁴⁶/₃=15⅓

te trójkąty mają jak widzisz wymiary na przemian ; jeden ma taką samą wysokość jak drugi podstawę, a drugi odwrotnie
1Δ:a=26,6cm
h=15⅓

2Δ: a= 15⅓
h=26⅗=26,6

mimo tych podobieństw nie są podobne, bo nie spełniają żadnych cech (bkb)