Odpowiedz na pytania(krzyżówka):

1.Organizmy, które rozkładają martwe szczątki organiczne do prostych związków nieorganicznych?

2.Intensywnośc magazynowanie energii w związkach organicznych albo ogół tego, co zostało wytworzone?

3.Organizmy jednego gatunku, żyjące równocześnie w jednym środowisku?

4.Jego przykładem jest łąka, staw lub las?

5.Preparaty chemiczne służące do zwalczanie szkodników pól, sadów i lasów?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T22:23:14+01:00
1) saprofity
2) produktywność pierwotna brutto ( cała masa + koszty energetyczne)
produktywność piwerwotna netto (bez kosztów energetycznych)
3)populacja
4)ekosystem
5)pestycydy (herbicydy - likwidują wybrane gatunki roślin, fungicydy - niszczą grzyby, insektycydy - zwalczają szkodniki )
1 5 1