Odpowiedzi

2010-01-14T22:19:23+01:00
C = 13 cm
a = 5 cm
b = ?

c² = a² + b²

b² = c² - a²
b² = 13² - 5²
b² = 169 - 25
b² = 144
b = √144
b = 12 cm
______________
P=½ah
P=½ * 12 cm * 5 cm
P= 6 cm * 5 cm
P= 30 cm²
11 3 11
2010-01-14T22:20:50+01:00
A²+b²=c²
(5cm)²+x²=(13cm)²
x=sqrt(13²-5²)=sqrt(169-25)=sqrt(144)=12 (cm)
P=5cm*12cm/2=30cm²
2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T22:23:31+01:00
Użyję twierdzenia Pitagorasa :)
P=?
c=13 cm
a=5 cm
b=?

5²+b²=13²
25+b²=169 /-25
b²= 144 / (pierwiastek)
b= 12

P= ½a*h
P= ½*12*5
P= ½*60
P= 30 cm²
10 4 10