Zadanie z Automatyki :/
1. co przedstawia schemat ideowy ??
2.narysuj przykład schematu blokowego UAR
3. kiedy występuje sprzężenie zwrotne
4. Wymień zadania układu(organu) pomiarowego.
5.przedstaw na przykładzie urządzenie do pomiaru sił lub odkształceń.
5.podaj przykład elementów mierzących ciśnienie
7.opisz termometry rezystancyjne
8.opisz zastosowanie siłowników(pneumatycznych lub hydraulicznych)
9.opisz na wybranych przykładach regulator
10.narysuj podstawowe bramki logiczne.

prosił bym o pomoc bo zupełnie niewiem czym to sie je.
dziękuję z góry.

2

Odpowiedzi

2010-01-15T18:06:59+01:00
1) graficzne przedstawienie procesu
2) tu masz schemat http://www.klimatyzacja.pl/uploaded/Image/ARTYKULY/CHLODNICTWO/Uklady%20ziebnicze%20-%20Przydrozny/Rysunek%204.jpg
3) Nawet wśród fachowców istnieje różnica poglądów na temat wpływu ujemnego sprzężenia zwrotnego na przydźwięk sieci wywołany niedostatecznym wyfiltrowaniem pulsacji prostownika sieciowego w aparacie radiowym.
Jedni twierdzą, że ujemne sprzężenie zwrotne napięciowe, zastosowane w końcowym stopniu wzmacniacza, zmniejszając oporność wewnętrzną lampy głośnikowej, zwiększa przydźwięk sieci w głośniku. Inni natomiast są zdania, że przydźwięk sieci zostaje zredukowany przez zastosowanie sprzężenia zwrotnego w tym samym stopniu, w jakim zostaje zmniejszone wzmocnienie układu.
Zagadnienie to wymaga zatem bliższego naświetlenia. Wykażemy, że w pewnych przypadkach zarówno jedni jak i drudzy mają rację. Różnica w działaniu sprzężenia zwrotnego, ze względu na przydźwięk sieci, zależy od tego, czy źródło zakłóceń, jakie stanowi prostownik sieciowy, objęte jest układem sprzężenia zwrotnego czy nie, a to z nów z kolei zależy od zastosowanego schematu.
1 5 1
2010-01-15T18:57:17+01:00
Adanie z Automatyki :/
1. co przedstawia schemat ideowy ??
2.narysuj przykład schematu blokowego UAR
3. kiedy występuje sprzężenie zwrotne
4. Wymień zadania układu(organu) pomiarowego.
5.przedstaw na przykładzie urządzenie do pomiaru sił lub odkształceń.
5.podaj przykład elementów mierzących ciśnienie
7.opisz termometry rezystancyjne
8.opisz zastosowanie siłowników(pneumatycznych lub hydraulicznych)
9.opisz na wybranych przykładach regulator
10.narysuj podstawowe bramki logiczne.

prosił bym o pomoc bo zupełnie niewiem czym to sie je.
dziękuję z góry.