Daje naj ::)
Dane są dwa ciągi geometryczne (an) i (bn) złożone z jednakowej liczby wyrazów o ilorazach odpowiednio równych qa i qb. Wiadomo, że a₁=12 i qa=¾ oraz b₁=6 i qb=⅔. Gdyby pomnożyć wyrazy ciągów (an) i (bn) z jednakowymi numerami, to suma wszystkich takich iloczynów byłaby równa 141,75. Znajdź liczbę wyrazów tych ciągów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T23:08:20+01:00