Pionowo w górę rzucono kamień o masie 1000g nadając mu prędkość 72km/h. Oblicz:
A.wysokość na jaką wzniesie się kamień
B.energię kinetyczną, potencjalną i mechaniczną w połowie największej wysokości
C. prędkość, z jaką kamień powróci do poziomu wyrzucenia
D.czas wznoszenia się

1

Odpowiedzi

2010-01-15T08:19:00+01:00
Dane: Szukane:
m=1000g=1kg h= znak zapytania
v=72km/h=20m/s Ek=znak zapytania
g= 10m/s(kwadrat) Ep=znak zapytania
Em=znak zapytania
h=v( do kwadratu) podzielić pzrez 2 razy g
h=20m/s( do kwadratu) podzielić pzrez 2 razy 10
h=400m(kwadrat)/s(kwadrat) podzielić przez 20
h=20m

h=10m
Ek=m razy v(do kwadratu) podzielić przez 2
Ek=1kg razy 20m/s( do kwadratu) podzielić przez 2
Ek=400m/s razy kg podzielić przez 2
Ek=200J

Ep=m razy g razy h
Ep=1kg razy 10m/s(do kwadratu) razy 10m
Ep= 100J

Em= Ep+ Ek
Em=200J + 100J
Em=300J

v=pierwiatek 2 razy Ek podzielić przez m
v=pierwiatek2 razy 200J podzielić przez 1kg
v=20m/s

t= pierwiatek 2razy Ek podzielić przez m razy g (do kwadratu)
t=potem wszystko podstawiasz masz dane na górze
t=pierwiatek z 20
t=4,47 s
chyba dobrze. to zrobiłam. powodzenia.
1 5 1