Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T08:27:44+01:00
Wallenrodyzm jest postawą, której nazwa wywodzi się od nazwiska tytułowego bohatera powieści poetyckiej Adama Mickiewicza Konrada Wallenroda. Bohater ten poświęca całe swoje życie i honor walce z wrogiem ojczyzny. Ukazuje w swoich działaniach moralnie naganne metody postępowania, gdyż dopuszcza się zdrady. Miał on jednak świadomość, że nie ma innej metody, którą można by pokonać wroga. Powoduje to konflikt wewnętrzny bohatera i jego klęskę. Zasadność i dopuszczalność takiego postępowania była często przedmiotem dyskusji.

Trzeba walczyć dwojako: trzeba być lisem i lwem... dobra walka nie opiera się tylko na sile, mocy, trzeba być na tyle sprytnym, żeby móc swojego przeciwnika przechytrzyć.

Pogląd ten stanowi motto Konrada Wallenroda. Pochodzi on z dzieła szesnastowiecznego pisarza Niccolò Machiavellego, Książę.

Konrad tak naprawdę nie reprezentuje makiawelizmu: "dwulicowego" działania nie traktuje jako moralnie neutralnego, wręcz przeciwnie: przeżywa dramat, że zmuszony jest podeptać rycerskie wartości, poświęca się dla ojczyzny i cierpi z powodu takiej konieczności. Gdyby tylko mógł, wybrałby inną drogę.
2010-01-15T09:49:37+01:00
WALENRODYZM- podstawową cechą bohatera,który przyjął tę postawę jest chęć poświęcenia się za wolność i niepodległość,najważniejszymi wartościomi stają się dla niego ojczyzna i naród.W ich imię bohater poświęca własne szczęście i życie.

OCENA BOHATERA:
Konieczność podstępnego i zdradliwego czynu rodzi u Konrada konflikt wewnętrzny.Jego somotność ,wybicie się nad zabieganie i szczęśliwe otoczenie,przeżycie romantycznej miłości- podkreślają jego patriotyzm, ale powodują że jest skłócony z samym sobą.Jest wrażliwym patriotą dla którego ważne są:
ojczyzna- obowiązek wobec niej i kochanka - to za nie umiera śmiercią samobójczą

Typ Bajroniczny to taki- charakteryzuje się buntem, samotną wolką skazaną na klęske .wewnętrzne konflikty, które mogą prowadzić nawet do zbrodni.Bohater bajroniczny jest aktywny,podejmuje ryzyko przeciwstawia się siłom ,które go przerastają.Jest przy tym dumny tajemniczy,pełen wewnętrznych rozterek.
2010-01-15T12:07:34+01:00
Wallenrodyzm jest postawą, której nazwa wywodzi się od nazwiska tytułowego bohatera powieści poetyckiej Adama Mickiewicza Konrada Wallenroda. Bohater ten poświęca całe swoje życie i honor walce z wrogiem ojczyzny. Ukazuje w swoich działaniach moralnie naganne metody postępowania, gdyż dopuszcza się zdrady. Miał on jednak świadomość, że nie ma innej metody, którą można by pokonać wroga. Powoduje to konflikt wewnętrzny bohatera i jego klęskę. Zasadność i dopuszczalność takiego postępowania była często przedmiotem dyskusji.

Trzeba walczyć dwojako: trzeba być lisem i lwem... dobra walka nie opiera się tylko na sile, mocy, trzeba być na tyle sprytnym, żeby móc swojego przeciwnika przechytrzyć.

Pogląd ten stanowi motto Konrada Wallenroda. Pochodzi on z dzieła szesnastowiecznego pisarza Niccolò Machiavellego, Książę.

Konrad tak naprawdę nie reprezentuje makiawelizmu: "dwulicowego" działania nie traktuje jako moralnie neutralnego, wręcz przeciwnie: przeżywa dramat, że zmuszony jest podeptać rycerskie wartości, poświęca się dla ojczyzny i cierpi z powodu takiej konieczności. Gdyby tylko mógł, wybrałby inną drogę.