Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T22:47:16+01:00
Odporność swoistą (nabytą)

Układ immunologiczny rozpoznaje obcy antygen i reaguje z nim za pomocą wytworzonych swoistych przeciwciał oraz m.in. limfocytów T pomocniczych i cytotoksycznych, posiadających receptory rozpoznające antygen. Odporność swoista może być czynna naturalna i czynna sztuczna.

* Odporność swoistą czynną uzyskuje się na drodze immunizacji i jest to odporność sztuczna. Przykładem czynnej sztucznej odporności swoistej jest odporność uzyskana dzięki przeprowadzanym szczepieniom ochronnym, uwzględnianym w kalendarzu szczepień (zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z naczelnym inspektorem sanitarnym kraju).

W wyniku szczepienia znanym antygenem uzyskujemy:
- wzrost poziomu specyficznych przeciwciał,
- powstanie komórek "pamięci" immunologicznej, które w odpowiedzi na powtórne zetknięcie się ze znanym już układowi immunologicznemu antygenem powodują zwiększoną produkcję specyficznych przeciwciał skierowanych konkretnie przeciwko danemu antygenowi. Przy powtórnym zetknięciu się organizmu z antygenem syntetyzowane są w organizmie immunoglobuliny klasy IgG, w ilości znacznie większej niż po pierwszym z nim kontakcie.

* Odporność swoistą czynną naturalną organizm uzyskuje w wyniku zakażenia się chorobą zakaźną i jej przechorowaniem. Warto w tym miejscy zaznaczyć, że istnieje możliwość bezobjawowego przebycia zakażenia, które także prowadzi do nabycia wspomnianej odporności.
2010-01-14T23:11:13+01:00
Szczepionka
surowica
po przebyciu choroby samiostne wytrwarzanie przeciwciał
wraz z mlekem matki (noworodek)
1 5 1