Zadanie 1 (2 pkt.)


Uporządkuj wymienione warstwy atmosfery zaczynając od powierzchni Ziemi:

mezosfera, troposfera, stratosfera, egzosfera, termosfera


…………………………………………………………………………………….


Zadanie 2 (4pkt.)

Przyporządkuj warstwom atmosfery charakterystyczne dla nich cechy:

a) troposfera A) występowanie zorzy polarnej
b) jonosfera B) spadek temperatury do - 90ºC
c) mezosfera C) procesy kształtujące pogodę
d) ozonosfera D) występowanie warstwy ozonowej


a - ………..
b - ……….
c - ………..
d - ………..Zadanie 3 (3 pkt.)

Kolejność zjawisk atmosferycznych zachodzących w strefie równikowej oznacz literami A – D.


Powstanie strefy niskiego ciśnienia, tzw. równikowego pasa ciszy. …….
Silne nagrzanie się powierzchni Ziemi na równiku. …….
Skroplenie pary wodnej, obfity opad. ………
Unoszenie się ciepłego powietrza do góry. ……..
Zadanie 4 (3 pkt.)

Wyjaśnij, czym różnią się /Wikipedia/:

1. mżawka od deszczu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. wyż baryczny od niżu barycznego

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. grad od krupy śnieżnej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5 (4 pkt.)

Na podstawie własnej wiedzy oraz informacji zawartych w Internecie /Wikipedia/ odpowiedz na następujące pytania dotyczące dziury ozonowej:

A. co to jest ozon i w jaki sposób powstaje?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B . co to jest freon i w czym był wykorzystywany?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................
C. ile lat cząsteczki freonu mogą pozostawać w atmosferze?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. w którym miejscu i roku po raz pierwszy zaobserwowano dziurę ozonową?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


1

Odpowiedzi

2010-01-14T22:50:43+01:00
A) Troposfera - sfera przyziemna, spadki temperatur do -60°C, średnia wysokość 10 km, w troposferze zachodzą główne procesy kształtujące pogodę i klimat

b) Tropopauza - jest to warstwa przejściowa pomiędzy stratosferą a troposferą. Znajduje się na wysokości między 10 -17 km. Temperatura wynosi od- 40oC do - 70oC


c) Stratosfera - wahania temperatur od -60°C do 0°C, pod koniec stratosfery- warstwa ozonowa, powietrze bardzo rozrzedzone, ruchy mas powietrza w dolnej części stratosfery- tropopauzie.

d) Ozonosfera - występuje na wysokości 10–50 km, o podwyższonej koncentracji ozon maksymalna koncentracja ozonu występuje średnio na wysokości. 23 km.
Ozonosfera pochłania całkowicie promieniowanie nadfioletowe - bardzo szkodliwe dla organizmów żywych.

e) Stratopauza - znajduje się pomiędzy 50 a 55 kilometrem.
Temperatura wynosi w granicach od -10 do 10oC

f) Mezosfera - od 10 do 80 km, spadek temperatury wraz z wysokością

g) Mezopauza - znajduje się pomiędzy 80 a 90 kilometrem.
Temperatura wynosi około - 90C

h) Jonosfera - występuje powyżej 50-60 km nad powierzchnią Ziemi do 1000 km. Zawiera duże ilości jonów i swobodnych elektronów, powstających na skutek jonizacji cząsteczek gazu atmosferycznego pod wpływem promieniowania kosmicznego oraz nadfioletowego promieniowania słonecznego.

i ) Termosfera- od 80 do 700 km, strefy jonowe (niżej dodatnie, wyżej ujemne), zjawisko zorzy polarnej, wzrost temperatury nawet do 400°C( wyżej do 1500°C), granica atmosfery meteorologicznej- 2000km

j) Egzosfera - 500 - 2000 km - brak tlenu; słabe oddziaływanie grawitacyjne
1 5 1