Odpowiedzi

2010-01-14T23:33:08+01:00
1. dwóch narratorów: trzecioosobowy, autorski i obiektywny oraz pierwszoosobowy, subiektywny.
2. formy podawcze są różnorodne: opowiadanie, opis, dziennik, fragmenty listów.
3. świat prawdopodobny, realistyczny, daje się zauważyć troskę o szczegóły (naturalizm).
4. wydarzenia są ułożone chronologicznie, ale tylko pewne wydarzenia opisane szczegółowo.
5. styl jest nastrojowo-symboliczny, apelujący do emocji odbiorcy, osiągnięty przez zastosowanie słownictwa nacechowanego dodatnio lub ujemnie, pojawiają się wieloprzymiotnikowe określenia.
2 2 2