Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-15T02:02:50+01:00
Latarnia
0,9 m; 0,6 m; x
x² = (0,9)² + (0,6)²
x² = 0,81 + 0,36
x² = 1,17
x = √1,17 ≈ 1,08 m

x; 1,5 m; 2 m
2² = x² + (1,5)²
4 = x² + 2,25
x² = 4 - 2,25
x² = 1,75
x = √1,75 ≈ 1,32 m

stół
0,8 m; 1,2 m; x
x² = (0,8)² + (1,2)²
x² = 0,64 + 1,44
x² = 2,08
x = √2,08 ≈ 1,44 m

żaglówka
2 m; 4 m ; x
x² = 2² + 4²
x² = 4 + 16
x² = 20
x = √20 ≈ 4,47 m

książki
x; 5 cm; 20 cm
20² = x² + 5²
400 = x² + 25
x² = 400 - 25
x = √375 ≈ 19,36 cm

latawiec
x = y + 1
y; 20 m; 34 m
34² = y² + 20²
1156 = y² + 400
y² = 1156 - 400
y² = 756
y = √756 ≈ 27,5 m
x = 27,5 + 1 = 28,5 m

samochód
x; 1,2 m; 4m
4² = x² + (1,2)²
16 = x² + 1,44
x² = 16 - 1,44
x² = 14,56
x = √14,56 ≈ 3,82 m

2 5 2