Znajdza:
a: obwod
b: obszar kola

Uzyj π = 3.14

1. Promien kola 6cm
a ...
b ...

2. Promien kola 4.2cm
a ...
b ...

3. Srednica kola 14cm
a ...
b ...

4. Srednica kola 8.8cm
a ...
b ...

5. Znajdz oszar kola ktorego obwod to 56.52cm

6. Znajdz promien kola ktorego obwod to 125.6cm

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T00:00:01+01:00
1. r = 6cm
a) obw = 2πr
obw = 2*3,14*6cm
obw = 37,68 cm

b) p = πr²
p = 3,14*(6cm)²
p = 3,14*36cm²
p = 113,04 cm²

2. r = 4,3 cm
a) obw = 2*3,14*4,3cm
obw = 27,004cm

b) p = 3,14*(4,3cm)²
p = 3,14*18,49cm²
p = 58,0586cm²

3. l = 14cm
r = 7cm
a) obw = 2*3,14*7cm
obw = 43,96 cm

b) p = 3,14*(7cm)²
p = 3,14*49cm²
p = 153,86cm²

4. l = 8,8cm
r = 4,4cm
a) obw = 2*3,14*4,4cm
obw = 27,632cm

b) p = 3,14*(4,4cm)²
p = 3,14*19,36cm²
p = 60,7904cm²

5. 2πr = 56,52 |:2
πr = 28,26 |:π
r = 28,26 : 3,14
r = 9cm

p = 3,14*(9cm)²
p = 3,14*81cm²
p = 254,34 cm²

6. 2πr = 125,6cm |:2
πr = 62,8 |:π
r = 20cm

Mogą być gdzieś drobne błędy, gdyż się spieszyłam. Na wszelki wypadek sprawdź jeszcze raz na kalkulatorze.
2010-01-15T00:00:26+01:00
P= πr² O= 2πr π= 3.14

1. r=6 cm
P= 3.14 × 6² = 113.04 cm²
O= 2× 3.14 × 6 = 37.68 cm
2. r=4.2 cm
P= 3.14 × (4.2)² = 55.39 cm²
O= 2× 3.14 × 4.2 = 26.38 cm
3. r=7 cm
P= 3.14 × 7² = 153.86 cm²
O= 2× 3.14 × 7 = 43.96 cm
4. r= 4.4 cm
P= 3.14 × (4.4)² = 60.79 cm²
O= 2× 3.14 × 4.4 = 27.63 cm
5. O=56.52 cm
O=2πr
56.52= 2×3.14×r
56.52=6.28×r
56.52÷6.28=r
r=9
P= πr²
P= 3.14×9²
P= 254.34 cm²
6. O= 125.6 cm
O= 2πr
125.6=2×3.14×r
125.6=6.28×r
125.6÷6.28=r
r=20
2010-01-15T00:00:51+01:00
1)
a- 113,04
b- 37,68

2)
a- 55,3896
b- 26,378

3)
a- 153,86
b- 43,96

4)
a- 60,7904
b- 27,632

5)
2Tr=56,52
r=9
V= T9(2)=254,34

6)
2Tr=125,6
r=20

T to jest jako pi
liczby w nawiasach to pierwiastki
r to promień
v to pole czyli obszar

jeśli masz jakies pytania to pisz