Odpowiedzi

2009-09-27T20:41:25+02:00
238
U --->alfa
92

234
Th----->alfa
90

230
Ra------>alfa
88

226
Rn----- beta (-)
86

226
Fr------>beta (-)
87

226
Ra taki powstanie pierwiastek
88
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-27T20:52:00+02:00
Po pierwsze należy ustalić jak wygląda przemiana α oraz β⁻. Przedstawię to na uproszczonym schemacie:

PRZEMIANA α:
Ulegają jej jądra pierwiastków promieniotwórczych o dużej masie, np:

²²⁶Ra ->⁴α + ²²²Rn
⁸⁸ ² ⁸⁶

PRZEMIANA β⁻:
Ulegają jej jądra pierwiastków promieniotwórczych, w których jest więcej neutronów niż protonów:

¹⁴C -> ⁰β +¹⁴N
⁶ ⁻¹ ⁷


Najprościej zrobić to tak:
-Po trzech przemianach α liczba masowa zmaleje o 3*4, a więc o 12. Liczba otomowa natomiast zmaleje o 3*2, tj.6 Pierwiastek będzie wyglądał :

²²⁶Rn
⁸⁶
-Po dwóch przemianach β⁻ liczba masowa się nie zmieni, a wiecbedzie wynosiła 226, liczba atomowa natomiast wzrośnie o 2.

Powstały w wyniku tych przemian pierwiastek to:

²²⁶Ra
⁸⁸

Można to też zrobić inaczej, rozpisując każdą przemianę:

²³⁸U->⁴α+²³⁴Th
⁹² ² ⁹⁰

²³⁴Th->⁴α+²³⁰Ra
⁹⁰ ² ⁸⁸

²³⁰Ra->⁴α+²²⁶ Rn
⁸⁸ ² ⁸⁶

²²⁶ Rn->⁰β+²²⁶Fr
⁸⁶ ⁻¹ ⁸⁷

²²⁶Fr->⁰β+²²⁶Rn
⁸⁷ ⁻¹ ⁸⁸


Pozdrawiam,
matteushq;)
2009-09-27T22:51:49+02:00
238
U ->alfa
92

234
Th->α
90

230
Ra->α
88

226
Rn-> β (-)
86

226
Fr->β (-)
87

226
Ra - powstały pierwiastek
88
1 5 1