Zadanie 1. Praca sił oporu powietrza w ruchu pocisku

Pocisk wystrzelony w górę z prędkością początkową v0 = 800 m/s spadł na ziemię z prędkością końcową vk = 50 m/s. Wyznacz pracę, jaka została wykonana przez siłę oporu powietrza. Masa pocisku wynosi m = 10 g.

Zadanie 2. Moc wydatkowana przy wchodzeniu po schodach

Chłopiec wbiega po schodach na pierwsze piętro, pokonując wysokość h = 6 m w czasie t = 6 s. Oblicz moc chłopca, wiedząc, że jego masa wynosi m = 60 kg.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T14:51:53+01:00
Zadanie 1
dane:
v₀ = 800 m/s
v₁ = 50 m/s
m = 10 g = 0,01 kg

szukane:
W = ?

zgodnie z zasadą zachowania pracy i energii mamy:
Em₀ = Em₁ + W
Ep₀ + Ek₀ = Ep₁ + Ek₁ + W
mgh + mv₀²/2 = mgh + mv₁²/2 + W
mg*0 + mv₀²/2 = mg*0 + mv₁²/2 + W
W = m(v₀² - v₁²)/2 = m(v₀ + v₁)(v₀ - v₁)/2
W = 0,01 kg (800 m/s + 50 m/s)(800 m/s - 50 m/s)/2 = 1 kg * 850 m/s * 750 m/s / 200 = 1 kg * 85 m/s * 75 m/s / 2 = 6375 J

zadanie 2
dane:
h = 6 m
t = 6 s
m = 60 kg

szukane
P = ?

P = W/t
W = ΔEp = mgh
P = mgh/t = 60 kg * 9,81 m/s² * 6 m/6 s = 588,6 W

w razie pytań na pw
2 3 2