Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T12:25:02+01:00
A]
3x+7=2 lub 3x+7=-2
3x=-5 lub 3x=-9
x=-⁵/₃ lub x=-3

spr. I3x+7I=2
I3×-⁵/₃+7I=2
I-5+7I=2
I2I=2

I3×-3+7I=2
I-9+7I=2
I-2I=2
2=2

B]
-5X+7=3 LUB -5X+7=-3
-5X=-4 LUB -5X=-10
X=⅘ LUB X=2

SPR. I-5×⅘+7I=3 LUB I-5×2+7I=3
I-4+7I=3 LUB I-10+7I=3
I3I=3 LUB I-3I=3
3=3 LUB 3=3

C]-6X+5=9 LUB -6X+5=-9
-6X=4 LUB -6X=-14
X=-⅔ LUB X=⁷/₃

SPR.
I-6×-⅔+5I=9 LUB I-6×⁷/₃+5I=9
I4+5I=9 LUB I-14+5I=9
9=9 LUB I-9I=9
9=9 LUB 9=9