Odpowiedzi

2010-01-16T04:05:25+01:00
Rozwiązanie:
tlenek wapnia-CaO jest tlenkiem zasadowym ponieważ w reakcji z H2O tworzy zasadę wapniową:
równanie reakcji:
CaO+H2O=Ca(OH)2,
Reaguje z kwasem solnym(chlorowodorowym):
CaO+2HCl=CaCl2+H2O-powstaje chlorek wapnia,
tlenek siarki(VI)-SO3 jest tlenkiem kwasowym(bezwodnikiem kwasowym) ponieważ w reakcji z H2O tworzy kwas siarkowy(VI),
równanie reakcji:
SO3+H2O=H2SO4,
reaguje z zasadą sodową NaOH:
SO3+2NaOH=Na2SO4+H2O,
pamiętaj że,wodorotlenki rozpuszczalne w H2O nazywamy zasadami.
2 3 2