1.Na podstawie tabeli odpowiedz na pytania. To jest w tej samej ksiązce nowa era ze str 34 tabela

a) ile lat dzieli najstarsze dane w tabeli od najmłodszych?
b) W których dziedzinach gospodarki najbardziej wzrosło zatrudnienie?
c) W których dziedzinach gospodarki zmnejszyło się zatrudnienie?
d) Co było przyczyną zmian wymienionych w punktach bi c?
7.podane niżej zdania opisują pracę i życie rolników w średniowieczu. pod każdym z nich napisz zdanie odnoszące się do XIX.w
a)Użyźnianie gleby. Aby gleba nie stała się jałowa,stosowano trójpołówkę,czyli co roku trzecią część pól pozostawiano jako ogór.
b)Orka. Glebę orano za pomocą radła,które było zazwyczaj ciągnięte przez woły.
c)Siew. Zboże wysiewano ręczniez płachty przewieszonej przez ramię.
d)Żniwa. Zboże ścinano za pomocą sierpów,wiązano w snopy a następnie zwożono do stodoły,gdzie wymłócano je cepami.
e) Ziemia. Pola,które chłopi uprawiali,były własnością dziewdziców. Za prawo ich użytkowania musieli odrabiać pańszczyznę, czyli pracować określoną liczbę dni na folwarku pana.

1

Odpowiedzi

2010-01-15T14:25:26+01:00
Zad.5
Tabela:
a) 100 lat
b) Zatrudnienie najbardzie wzrosło w przemyśle, górnictwie i przemyśle.
c) Zatrudnienie najbardziej zmniejszyło się w rolnictwie, leśnictwie i rybołóstwie.
d)Zmiany te były spowodowane rewolucją przemysłową.
zad.7
a) W XIX w. stosowano płodozmian.
b) W XIX w. stosowano pług metalowy wieloskibowy.
c) W XIX w. stosowano siewniki.
d) W XIX w. stosowano żniwiarkę.
e) W XIX w. następował proces uwłaszczenia, czyli kupna pola użytkowanego.
Był to długi proces.
12 5 12