Odpowiedzi

2010-01-15T14:04:12+01:00
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Klub Poselski Lewica
Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
Koło Parlamentarne Polska Plus
Koło Poselskie Socjaldemokracji Polskiej
Demokratyczne Koło Poselskie Stronnictwa Demokratycznego
Posłowie niezrzeszeni
2010-01-15T14:04:48+01:00
PO PLATFORMA OBYWATELSKA - 206 POSŁÓW
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 155 POSŁÓW
LEWICA - 43 POSŁÓW
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 31 POSŁÓW
POLSKA PLUS- 8 POSŁÓW
SOCJALDEMOKRACI POLSCY - 4 POSŁÓW
DEMOKRATYCZNEKOŁO POSELSKIE STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO - 3 POSŁÓW
2010-01-15T15:07:12+01:00
Platforma Obywatelska (PO)
Stronnictwo Demokratyczne (SD)
Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
Ruch Katolicko-Narodowy (RKN)
Ruch Ludowo-Narodowy (RLN)
Stronnictwo "Piast" -
Klub Poselski Lewica
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
Unia Pracy (UP)
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
Koło Parlamentarne "Polska Plus"
Socjaldemokracja Polska
Demokratyczne Koło Poselskie Stronnictwa Demokratycznego (SD)
Posłowie niezrzeszeni