Odpowiedzi

2010-01-15T14:04:43+01:00
CP=ms/mr x100%(wzór ogólny)
(ms/mr to Ułamek)
mr = mw + ms
mr= 360 + ms
a więc jeżeli CP=20% to:
20% =ms/360+ms x 100% /÷100
2/10 =ms / 360+ms
10ms =720 +2ms
8ms = 720
ms = 90g
ODP.aby otrzymać roztwór 20% rozpuszczony w 360 g wody trzeba 90 g Substancji.