Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T23:11:57+01:00
2. Przedstaw, jak wahania koniunktury wpływają na zachowania gospodarstw domowych w zakresie konsumpcji i oszczędzania.
Przykładowy schemat odpowiedzi:
I. Wybrane aspekty teoretyczne:
a) sytuacja na rynku pracy a dochody gospodarstw domowych,
b) prawidłowości w rozkładach wydatków gospodarstw domowych (prawo Engla),
c) podstawowe uwarunkowania oszczędności gospodarstw domowych w teorii ekonomii,
d) znaczenie koniunktury konsumenckiej dla decyzji ekonomicznych gospodarstw domowych.
II. Wybrane aspekty empiryczne:
a) wpływ koniunktury na zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych,
b) główne tendencje w zmianach wzorców konsumpcji gospodarstw domowych wobec pogorszenia klimatu gospodarczego,
c) poziom, forma i cele oszczędzania gospodarstw domowych w warunkach spowolnienia gospodarczego,

c) problem niewypłacalności gospodarstw domowych.
III. Własna ocena i wnioski:
a) ocena antycyklicznej polityki paostwa oraz jej wpływ na dochody i wydatki gospodarstw domowych,
b) zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym gospodarstw domowych,
c) wpływ wahao koniunktury na dochodowośd lokat oszczędnościowych, w tym oszczędności emerytalnych,
d) społeczno-ekonomiczne skutki niewypłacalności gospodarstw domowych.