Odpowiedzi

2010-01-15T14:49:26+01:00
Jest kilka sposobów ale podam ci jeden:
A więc wzorem ogólnym funkcji kwadratowej jest wzór:
y=ax²+bx+c

wierzchołkiem tej funkcji jest punk o współrzędnych:
(p,q) a te punkty można obliczyć ze wzorów :
p=-b/2a (ułamek) q=-Δ/4a (to również ułamek) a Deltę (Δ) obliczamy :Δ= b²-4ac
Zatem masz swój wzór:
y=-6x²-6
zatem masz już dane a (które jest przy x² (-6)oraz c który jest wyrazem wolnym (-6) jeżeli w takim wzorze nie ma samego x to zaczy że b = 0
czyli Δ=-4×-6×-6 =-144
p=0/12 = 0
q=-144/-24 = 6
zatem Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt (0,6)
POPEŁNIŁEM BŁĄD W OBLICZENIACH -4 razy -6 razy -4 to -144 podzielone przez -24 Daje wynik 6 !!!! Przepraszam za kłopot
3 2 3