Odpowiedzi

2010-01-16T11:44:05+01:00
1. metale alkaiczne ( litowce, potasowce ) - są pochodzenia syntetycznego lub naturalnego, zalicza się do nich lit, sód, potas, rubid, cez i frans, silne własności metaliczne,

2. metale przejściowe - pochodzenie spinowe i orbitalne, pierwiatków tych jest 40, cechują wyższe wartości i temmperature

3. metale ziem rzadkich - pochodzenie egzogeniczne i endo, w skład wchodzi 15 lantanowców, skand i itr.... zazwyczaj spotykane są w formie: krzemianów, fosforanów, tlenków i węglanów...