Odpowiedzi

2010-01-15T17:23:18+01:00
Częścią usług jest komunikacja. Dzieli się ona na transport i łączność. Przewozem osób oraz ładunków za pomocą środków lokomocji zajmuje się transport. Natomiast zadaniem łączności jest przesyłanie przede wszystkim informacji przy pomocy różnych urządzeń technicznych. Komunikacja zapewnia sprawne funkcjonowanie gospodarki każdego państwa. Na przykład transport umożliwia dostawy surowców i produktów do zakładów przemysłowych. Dzięki niemu jest możliwy dowóz towarów do sklepów oraz przewóz osób do pracy, szkoły czy na wakacje. Z kolei środki łączności umożliwiają szybkie przekazywanie informacji niezbędnych w handlu czy edukacji. Zarówno transport, jak i łączność mają duże znaczenie dla politycznego i gospodarczego bezpieczeństwa poszczególnych państw.
Transport dzieli się na rodzaje- w zależności od środka lokomocji oraz środowiska, w którym środek ten się przemieszcza. Wyróżniamy transport:
-samochodowy,
-morski,
-lotniczy,
-kolejowy,
-wodny śródlądowy,
-przesyłowy,
zaś łączność dzielimy na:
-pocztę,
-radio,
-telefon,
-telewizję,
-internet,
-faks.

Mam nadzieję, że pomogłam. Pozdrawiam i liczę na najlepszą :]
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T18:28:11+01:00
Dział usług sieciowych

W dziale usług sieciowych prowadzone są prace badawczo-rozwojowe nad zaawanstowanymi zastosowaniami technologii informatycznych i komunikacyjnych dla efektywnego przekazywania danych w środowisku sieci komputerowej. Głównymi obszarami badań są systemy zarządzania rozproszonymi treściami multimedialnymi, systemy strumieniowego przesyłania danych, zaawansowane architektury usługowe, portale dostępowe i wspomaganie użytkowników mobilnych. Prace te owocują wytworzeniem i wdrożeniem zaawansowanych usług sieciowych w zakresie bibliotek cyfrowych, telewizji interaktywnej, e-government, telemedycyny czy e-usług dla edukacji.

Swoje prace Dział Usług Sieciowych realizuje we współpracy z partnerami zagranicznymi (w programach Komisji Europejskiej takich, jak Program Ramowy, Eureka czy eContent Plus), w ramach projektów rozwojowych i celowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz we współpracy z samorządami i jednostkami sektora publicznego (np. szkoły, biblioteki i szpitale) oraz partnerami komercyjnymi.

Obok prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, Dział Usług Sieciowych realizuje także zadanie utrzymywania na rzecz środowiska akademickiego Poznania różnorodnych usług sieciowych, m. in. poczty elektronicznej, serwisów WWW i FTP, usługi DNS, usługi UseNet news czy w3cache. Kierownictwo działu