Witam to pilne proszę o pomoc;)

1.Wartość bezwzględna

Rozwiąż nierówność |x-5|>10

2.Prosta w układzie współrzędnych

Narysuj i oblicz miejsce zerowe funkcji y=3x-2

3.Układy równań

Rozwiąż algebraicznie i graficznie układ

{5x-3y=18
{4x+5y=7

4.Funkcja i jej własności
Podaj:
a)miejsca zerowe,
b)dziedzinę,
c)zbiór wartości,
d)dla jakich argumentów funkcja maleje,
e)dla jakiego argumentu wartość funkcji wynosi 3.
f)dla jakich argumentów wartości funkcji są ujemne.


5.Funkcja kwadratowa, równania i nierówności kwadratowe

Rozwiąż równanie
x²+x-6=0

6.Wyrażenia wymierne

Dane jest wyrażenie
4x-3
(kreska ułamkowa)
x²-16
Ustal dziedzinę wyrażenia
Oblicz wartość liczbową dla x=5

7.Ciągi liczbowe

Oblicz sumę ciągu liczb
3+8+13+…….+98


1

Odpowiedzi

2010-01-15T19:47:36+01:00
1. x=2
2. -------
3. a) x=3 y=1
b) x=7 y=5
4. ------
5.