1) W styczniu nową stronę internetową odwiedziło x osób. W każdym kolejnym miesiącu liczba osób odwiedzających tę stronę się podwajała. Ile osób odwiedziło tę stronę w czerwcu ?
2) W pewnej rodzinie co dwa lata na świat przychodziło dziecko.
a) Ile lat ma teraz najmłodsze, piąte dziecko, jeśli najstarsze ma x lat ?
b) Rok temu najmłodsze, piąte dziecko, miało y lat. Ile lat ma teraz dziecko, które urodziło się jako trzecie z kolei ?

PROSZE O DZIAłANIA DAJE NAJ !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T20:12:59+01:00
1.
q=2
a₁=x
a₆=x*2⁵
a₆=32x

2. a)
r=2
a₅=x
a₁=?

a₅=a₁+(n-1)*r
x=a₁+4*2
x=a₁+8
a₁=x-8

b)
a₁=y+1
a₃=y+1+2*2
a₃=y+5
3 2 3