Odpowiedzi

2010-01-15T21:58:55+01:00
Demokratyczne:
-źródłem władzy są wszyscy obywatele
-rządy są sprawowane przez władze, wybierane na pewien określony czas
-rządy są poddane kontroli społeczeństwa
-fundamentem demokracji jest zasada suwerenności ludu
-prawo uchwalają przedstawiciele ludu
Totalitarne:
-panuje dyktatura jednej partii
-obowiązuje jedyna, narzucona wszystkim obywatelom ideologia
-władze poddają szczegółowej kontroli całe życie człowieka
-znane są 2 formy totalitaryzmu: komunizm i faszyzm
Autorytarne:
-władzę sprawuje mniejszość, bez zgody i kontroli większości
-najczęściej przy poparciu armii
-polityczne prawa obywateli są mocno ograniczone
-władze nie wtrącają się w prywatne spawy obywateli
-nie decydują o tym, co mają robić i myśleć
Mam nadzieję, że pomogłam. :)
26 4 26