Proszę o pomoc w rozwiązaniu tych zadań

1.na podstawie krótkich opisów rozpoznaj krainy geograficzne i napisz ich nazwy.

a) Ma charakter rolniczy. Jest mało zalesiona równina. Jej głównym miastem jest Kalisz. Przepływa przez nią Warta.
.......................................................................
b) Znaczną część tej krainy zajmują bagna i Narwi. Zima jest tutaj często mroźna. Tu znajduje się Białowieski park narodowy.
........................................................................
c) Jest największa nizina polski. przepływa przez nią rzeka Wisła. Na jej terenie leży stolica polski - Warszawa

2.Nazwom grzybów oznaczonych literami przyporządkuj ich znaczenia w życiu człowieka oznaczone cyframi:

a) pleśniak
b)muchomor sromotnikowy
c)maślak
d) pędzlak
1.pożywienie człowieka
2.niszczy żywność
3.wytwarza substancje zabijające bakterie chorobotwórcze
4.powoduje zatrucie pokarmowe
5.pomaga w trawieniu niektórych składników pokarmowych
a) ........ b) ........ c).......... d) .......

przosze szybko o pomoc
daje naj

1

Odpowiedzi

2010-01-15T15:15:01+01:00
2) 1c , 2a , 4b , 5d


1
c) mazowiecka
b) nzina podlaska
a -----
2 5 2