Odpowiedzi

2010-01-15T15:20:56+01:00
Płazy to zwierzęta lądowo-wodne ponieważ potrafią żyć i na lądzie i w wodzie ;)
Mają do tego odpowiednio przystosowane ciała
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T15:23:15+01:00
Płazy , poza nielicznymi wyjątkami są zwierzętami czworonożnymi o wydłużonej budowie ciała , jak na przykład traszki i salamandry , które mają ogon , albo tez o budowie krępej , jak na przykład żaby i ropuchy , które są bezogonowe . Niektóre z płazów , ale nieliczne nie mają kończyn .
Wszystkie płazy są zwierzętami zmiennocieplnymi . Nie mają więc , tak jak ryby , zdolności regulowania temperatury swego ciała . Ciepłota ich ciała zależna jest więc od temperatury otoczenia . Uniemożliwia im to życie w niskich temperaturach .
Płazy występują w środowisku wodnym i lądowym . Płazy w swoim rozwoju ewolucyjnym nabyły wiele cech , które umożliwiły im bytowanie nie tylko w wodzie , ale i na lądzie . Środowisko lądowe stawia mniejszy opór organizmom , które się w nim poruszają , niż woda . W związku z tym zwierzęta lądowe nie mają na ogół tak opływowych kształtów , jak zwierzęta żyjące w wodzie . Sprawne poruszanie się na lądzie uzależnione jest również w znacznym stopniu od budowy kończyn . W środowisku lądowym zwierzęta oddychają tlenem atmosferycznym , wykształciły się więc specjalne narządy przystosowane do takiego oddychania . Tymi narządami są płuca .
Bardzo istotną cechą różniącą środowisko wodne od lądowego jest jego wilgotność . Zwierzętom bytującym na lądzie zagraża nadmierna utrata wody. Zabezpieczenie przed tym stanowi odpowiednio szczelne pokrycie ciała .
Skóra płazów jest z reguły gładka , rzadziej lekko chropowata . W dotyku stwierdzimy , że jest ona stale wilgotna i elastyczna ( występują w niej liczne gruczoły śluzowe) . Jest porowata – nie stanowi więc dostatecznej ochrony organizmu przed wysychaniem . Dla tego płazy związane są z wodą i nie mogą żyć wyłącznie w środowisku suchym . Gdy są poza nią , przebywają w miejscach wilgotnych .Skóra płazów pełni jeszcze jedną ważną funkcję – przez znajdujące się w niej otworki ( pory ) odbywa się wymiana gazów ; bierze wiec ona udział w oddychaniu .

W skórze płazów mieszczą się komórki barwnikowe , od których zależy ubarwienie zwierzęcia . Płazy mają dużą zdolność dostosowywania swego ubarwienia do otoczenia . Szczególnie intensywne i piękne kolory przybierają płazy w okresie godowym ( na przykład traszki ) . W ubarwieniu płazów wyróżnia się kolory maskujące – zbliżone do koloru podłoża i odstraszające , intensywne , jakie mają na przykład salamandry plamiste .
Płazy mają dość dobrze rozwinięte niektóre narządy zmysłów Większość z nich ma dobrze rozwinięty zmysł słuchu , co łączy się z wydaniem przez nie głosu . Nie jednokrotnie zapewne słuchaliście tzw. rechotania żab . Wszystkie płazy mają rozwój złożony . Larwalny okres życia spędzają w wodzie i oddychają wtedy za pomocą skrzeli . Postacie dorosłe żyją najczęściej na lądzie . oddychają w tedy za pomocą płuc i przez skórę
2 2 2
2010-01-15T15:38:03+01:00
Ponieważ mogą żyć na lądzie i w wodzie.
4 2 4