ZADANIA TEKSTOWE - UKŁADY RÓWNAŃ

Zadanie 6. Państwo Wodzińscy zużyli w marcu 6 m ³ wody zimnej i 7 m ³ wody ciepłej. Zapłacili za to 54 zł. W kwietniu za zużycie
7 m ³ wody zimnej i 6 m ³ wody ciepłej zapłacili 50 zł. Ceny wody w marcu i kwietniu były takie same. Ile kosztuj 1 m ³ wody zimnej, a ile ciepłej ?

Zadanie 9
A) Oblicz, ile kosztuje bilet normalny, a ile ulgowy.
Proszę 3 normalne i 2 ulgowe. - 34 zł.
Poproszę 1 normalny i 3 ulgowe. - 23 zł.

B) Film Olśnienie obejrzało w kinie BAJKA 420 widzów. Dochód z biletów wynosił 2640 zł. Obliczyłeś już ceny biletów ulgowych i normalnych. Oblicz teraz, ilu widzów kupiło bilet ulogwy, a ilu bilet normalny.
Wskazówka :
- należy wypisać z tekstu dane (np. x - cena jabłek)
- ułożyć równanie i obliczyć

POPROSZĘ O JAK NAJSZYBSZE ROZWIĄZANIE ZADAŃ, BO JEST MI TO NA DZISIAJ POTRZEBNE. ZA DOBRZE ROZWIĄZANE ZADANIE DAM NAJ ! Z GÓRY DZIĘKUJĘ.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T15:42:38+01:00
Zad 6
x - Koszt 1m3 wody ciepłej
y - koszt 1m3 wody zimnej

6y + 7x = 54 / (razy) (-7)
7y + 6x = 50 / (razy) 6

-42y - 49x = -378
42y + 36x = 300

-13x = -78 / : (-13)
x = 6

x = 6
7y + 6x = 50

x = 6
7y + 36 = 50

x = 6
7y = 14 / : 7

x = 6
y = 2

Odp: Woda zimna kosztuje 2zł a ciepła 6zł

Zad 9
A)
3y = 2x = 34
y = 3x = 23 / (razy) (-3)

3y + 2x = 34
-3y - 9x = -69

-7x = -35 / :(-7)
x = 5

x=5
y + 3x = 23

x = 5
y + 15 = 23

x = 5
y = 8

Odp Ulgowy kosztyje 5 zł a normalny 8 zł

B )

normalny - 8zł
ulgowy 5zł

x - ludzie kupujący ulgowy
y - ludzie kupujący normalny

x + y = 420 / (razy) (-5)
5x + 8y = 2640

-5x -5y = -2100
5x + 8y = 2640

3y = 540 / :3
y = 180


x + y = 420
y = 180

x + 180 = 420
y = 180

x = 240
y = 180


Odp: Bilet ulgowy kupiło 240 osób a normalny 180 osób.


Pozdrawiam i powodzenia :)
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-01-15T15:49:29+01:00
Zadanie. 6
cena wody zimnej: x
cena wody ciepłej: y

6x+7y=54 /*(-7)
7x+6y=50 /*6

-42x-49y=-378
42x-36y=300

-49y+36y=-378+300
-13y=-78 /:(-13)
y=6

6x=7y=54
6x+7*6=54
6x=54-42
6x=12 /:6
y=6
x=2

Spr.6*2+7*6=54
7*2+6*6=14+36=50

Odp: Jeden m³ wody zimnej kosztuje 2 zł a jeden m³ wody ciepłej kosztuje 6 zł.


Zadanie. 9
a) Cena biletu normalnego: x
Cena biletu ulgowego: y

3x+2y=34
x+3y=23 /*(-3)

3x+2y=34
-3x-9y=-69
-7y=-35 /:(-7)
y=5
x+3y=23
x+3*5=23
x=23-15
x=8

Odp: Bilet normalny kosztuje 8 zł, a bilet ulgowy 5 zł.

b)
Widzowie z biletem normalnym: x
widzowie z biletem ulgowym: y
Wszyscy widzowie:420
Dochód ze sprzedaży biletów: 2640

8x+5y=2640
x+y=420

8x+5y=2640
x=420-y

8(420-y)+5y=2640
x=420-y

3360-8y+5y=2640
x=420-y

-3y=2640-3360
x=420-y

-3y=-720 /:(-3)
x=420-y

y=240
x=420-240

y=240
x=180

Odp: Bilet normalny kupiło 180 widzów a bilet ulgowy 240 widzów.